vô sinh hiếm muộn

Vô sinh hiếm muộn không chỉ là mối lo ngại của chị em phụ nữ mà trên thực tế, tỉ lệ vô sinh hiếm muộn xuất phát từ nam giới và nữ giới là như nhau